Regulamin

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Regulamin określa zasady zakupów w sklepie internetowym działającym pod adresem www.laserowanki.pl oraz zasady dotyczące zarządzania danymi klienta, zakres odpowiedzialności, warunki reklamacji oraz wszelkie inne informacje.
 1. Właścicielem i administratorem jest firma Adprem - Adam Magosa.

Siedziba: ul. Wiśniowa 5a, Stara Iwiczna, 05-500 Piaseczno
NIP 1231410081, Regon 381211279

Niniejszy dokument stanowi formę umowy pomiędzy Adprem - Adam Magosa a Klientem/Kupującym korzystającym z Serwisu.

2. WARUNKI KORZYSTANIA
 1. Korzystanie ze sklepu internetowego oznacza akceptację przez Klienta niniejszego regulaminu w całości oraz przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133, poz. 883).
 2. Wykorzystanie plików cookies - zapoznaj się z Polityką plików cookies, w zakładce Polityka cookies
 1. Zamówienia na stronie internetowej mogą składać wyłącznie Klienci, którzy akceptują niniejszy regulamin.
 2. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia Klienta z zawartych w nim zasad. 
  Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.laserowanki.pl, składając zamówienie, klient akceptuje regulamin w całości. 
3. PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ
 1. Zawarcie umowy (złożenie zamówienia) następuje w chwili dostarczenia przez Klienta wszystkich plików oraz danych niezbędnych do realizacji umowy.
 1. Zamówienia na stronie internetowej mogą być składane 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
 1. Wszystkie zlecenia wykonywane są starannie, dokładnie i w możliwie najkrótszym terminie. Czas realizacji zamówienia powinien być zgodny z informacją podaną na stronie internetowej.

 2. Sprzedawca nie odpowiada za opóźnienia wynikające z niewłaściwego przygotowania plików do druku przez Klienta. W takim przypadku termin realizacji zamówienia jest liczony od momentu dostarczenia przez Klienta plików do druku w prawidłowej formie.

 3. Zamawiając PROJEKT INDYWIDUALNY Klient otrzymuje projekt graficzny. Cena projektu obejmuje prace projektowe wykonane przez Adprem – Adam Magosa przy tworzeniu wizualizacji. Klient w cenie projektu indywidualnego otrzymuje wyłącznie gotowy skompletowany produkt (dot. wszystkich opcji), pliki źródłowe w wersji elektronicznej nie są przedmiotem sprzedaży.

Pliki źródłowe są własnością Sprzedającego i nie podlegają sprzedaży oraz nie są udostępniane Klientowi do wykorzystania do własnych potrzeb. Projekty wykonywane są po złożeniu zamówienia (dokonaniu opłat, przesłaniu pełnych danych i formularza).

4. WYSYŁKA:

 1. Wysyłka zamówienia jest realizowana przez:
  a) Sprzedawcę na terenie Polski, na zasadach i cenach opisanych w Serwisie
  b) osoby trzecie (zwane dalej Dostawcami), w sposób określony przez Klienta podczas składania zamówienia, na zasadach i w cenach opisanych na stronie internetowej.
 2. Zrealizowane zamówienia są dostarczane pod adres podany podczas rejestracji lub podczas składania zamówienia.

 3. UWAGA! WYSYŁAMY DO 5 SZTUK PRÓBEK RÓŻNYCH WZORÓW. ZAMÓWIENIA POWYŻEJ 5 PRÓBEK BĘDĄ ZWRACANE
5. MATERIAŁY DO WYDRUKU
 • Zlecenia są drukowane w takiej postaci, w jakiej zostały dostarczone do Sprzedawcy. Sprzedawca nie odpowiada za złą jakość wydruków wynikającą z parametrów otrzymanych plików. Wady powstałe na skutek małej rozdzielczości przesłanych plików, stopnia kompresji, niewłaściwie użytych profili kolorów lub nie­sprecyzowanych uwag do zamówienia nie podlegają reklamacji.

 • Ze względu na różnorodność monitorów (ekranów) jak i związane z tym różnice w wyświetlaniu kolorów - wydruki mogą się różnić pod względem zgodności barw z tym, co Klient widzi na swoim monitorze (ekranie). Różno­rodność stosowanych profili kolorystycznych maszyn drukujących jest również przyczyną różnic kolorystycz­nych między wydrukami, odbitkami zdjęć, jak i wydrukami zdjęć z domowej drukarki.

 • Sprzedawca nie odpowiada ze efekty złego wykalibrowania oraz niewła­ściwie wybranego profilu kolorów w monitorze klienta. 

 • Adprem – Adam Magosa zastrzega, że w przypadku dużego odstępu między zamówieniami zaproszeń i dodatków, odcienie wstążek użytych do zaproszeń i dodatków mogą się nieznacznie różnić. Kolory wstążek używanych do papeterii ślubnej zamawianych od jednego producenta mogą mieć różny odcień w zależności od numeru partii na co Sprzedający nie ma wpływu.

 • Wszystkie treści do PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH przesłane przez klienta powinny być dokładnie sprawdzone. Dodatkowe poprawki wynikające z błędów w przesłanym tekście będą dodatkowo płatne.

 • Kolory poszczególnych elementów przedstawionych na zdjęciach i projektach mogą nieco odbiegać od rzeczywistych barw.

 • Kolorystyka papeterii drukowanej w większych odstępach czasu ( np. zaproszenia i dodatki lub wydruk próbny i właściwy) tj. po kilku tygodniach/miesiącach, mogą się nieznacznie różnić ze względu na czynniki, na które Sprzedający nie ma wpływu. np. zmiana tuszy lub ustawień w maszynach drukujących, zmiana składu papieru przez producenta, itp
6. FORMY PŁATNOŚCI
1. Klient podczas składania zamówienia ma możliwość wyboru formy płatności:
- płatność przelewem
- płatności Payu

2. Płatność przelewem (wartość zamówienia: koszt towaru + koszty wysyłki) należy dokonać na rachunek firmowy wskazany po złożeniu zamówienia. Towar zostanie wysłany po zaksięgowaniu należności na naszym koncie. 

3. Płatności Payu - Klient może dokonać płatności za pośrednictwem systemu Payu,  bezpośrednim przelewem ze swojego banku lub kartą płatniczą.
7. DOSTAWA
1. Koszty dostawy ponosi klient (chyba że oferta mówi inaczej). Koszt wysyłki podany jest przy każdym produkcie w zależności od wybranej formy płatności.

2. Wysyłki dokonywane są za pośrednictwem firmy kurierskiej/Poczty Polskiej na terenie całego kraju oraz za granicę. 

3. Wszystkie paczki jakie wysyłamy są starannie pakowane, w sposób gwarantujący bezpieczeństwo towaru podczas transportu.

4. Przed odbiorem paczki należy zwrócić uwagę, czy nie nosi ona śladów wskazujących na jej uszkodzenie lub otwarcie.

5. Klient ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności kuriera po podpisaniu listu przewozowego. W przypadku mechanicznego uszkodzenia towaru lub niezgodności z zamówieniem, należy poprosić kuriera o spisanie protokołu szkody, który będzie podstawą do ewentualnych reklamacji. Tylko z takim protokołem podpisanym przez kuriera będą uwzględniane reklamacje dotyczące uszkodzenia towaru.
8. ODBIÓR OSOBISTY
Odbiór osobisty jest możliwy w Salonie Firmowym:
Stara Iwiczna, ul. Wiśniowa 5A
e-mail: info@laserowanki.pl
tel.: 509 032 329 / 733 325 292

Warunkiem odbioru jest uprzednie złożenie zamówienia i umówienie się z pracownikiem na termin odbioru.

9. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI  SPRZEDAWCY

1. Zakupione produkty objęte są rękojmią.

2. Rękojmia zleceniobiorcy:
a) Podstawą do reklamacji z winy Sprzedawcy mogą być jedynie wady techniczne powstałe przy wykonywaniu produktu lub różnice pomiędzy przedmiotem zlecenia opisanego w formu­larzu, a zawartością przesyłki.
b) Zgłoszenie reklamacyjne zawierające dokładny opis powodu zgłoszenia, prosimy przesłać pocztą elektro­niczną (adres: info@laserowanki.pl) w terminie 7 dni od daty otrzymania przesyłki. Reklamowany produkt należy odesłać przesyłką poleconą na adres nadawcy. W przypadku uznania reklamacji koszty związane z wysyłką produktu zostaną zwrócone.

3. Rękojmia przewoźnika:
a) Jeżeli zachodzi obawa odnośnie stanu zawartości przesyłki lub opakowanie przesyłki jest zniszczone lub uszkodzone, należy w miejscu odbioru sporządzić razem z doręczycielem protokół szkody. Odbiór przesyłki bez sporządzenia protokołu oznacza brak zastrzeżeń dotyczących transportu.
b) Zgłoszenie reklamacyjne prosimy przesłać pocztą elektroniczną 
(adres: info@laserowanki.pl) w terminie 7 dni od daty otrzymania przesyłki. Towar wraz z protokołem, uszkodzonym opako­waniem należy odesłać do nadawcy przesyłką poleconą.

10. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
Korzystanie z serwisu niezgodnie z regulaminem może skutkować wypowiedzeniem umowy.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Klient oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do jego przestrzegania. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały ogólnie obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie bez konieczności informowania o tym klien­tów.
 1. Klientem serwisu może być wyłącznie osoba pełnoletnia, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
 1. Adprem – Adam Magosa zastrzega sobie prawo do zmian regulaminu. 
  Dla nowych zamówień obowiązującym regulaminem jest publikowany na stronie. Dla zamówień w trakcie realizacji wiążącym jest regulamin z dnia złożenia zamówienia.

 2. Podejmując współpracę, Klient akceptuje regulamin w całości.

 3. Dane osobowe są przetwarzane tylko i wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia. Adprem – Adam Magosa nie wykorzystuje ich w żaden inny sposób.
 1. Adprem – Adam Magosa zastrzega sobie prawo do publikacji w Internecie materiałów reklamowych, marketingowych oraz promocyjnych WSZYSTKICH SWOICH REALIZACJI.